LEPINA SCHOOL OF PAINTING

ENG: Siblings Farije and Bajram Mehmeti opened a school of painting for children in the yard of their family home in the village of Lepina in 2020. They received support from the Council of Europe through a project implemented by GAIA. Thanks to the Council of Europe and the funds they provided, desks, chairs, umbrellas, and painting materials were purchased. They gathered children from different communities and introduced them to painting techniques. Their goal was to find gifted children and help them master these techniques, but also for children to socialize and make new friends: “Children attended classes regularly, they enjoyed socializing and learning. The children’s enthusiasm for such activities, which have never been organized in our village before, was revealed. We opened this school of painting because we wanted to expand our knowledge, and teach others to draw and paint. My sister and I were very happy when we did this. Watching the children find enjoyment in drawing, using colors, and creating beautiful works of art was a true pleasure and delight.” We present some of the works of art created by the students of this school – Milica Ilić, Samira Mehmeti, Filip Savić, Genton Vllehiu, Adil Zenelji, Albert Zenelji, Enis Zenelji, Leonardo Zenelji, Sabahata Zenelji, and Vanesa Zenelji. For more details about the school, Farija and Bajram Mehmeti, visit the school’s website.

LEPINA – ŠKOLA SLIKANJA

SRP: Sestra i brat, Farije i Bajram Mehmeti, 2020. godine su u Lepini, u dvorištu svoje porodične kuće, pokrenuli školu slikanja za decu. Podršku su dobili od Saveta Evrope kroz projekat koji je implementirala organizacija GAIA.  Zahvaljujući Savetu Evrope i sredstvima koja su obezbedili, kupljeni su stolovi, stolice, suncobrani i materijal za slikanje. Okupili su decu iz različitih zajednica i upoznali ih sa slikarskim tehnikama. Cilj je bio da pronađu talentovanu decu i pomognu im da savladaju ove tehnike, ali i da se deca druže, steknu nova prijateljstva: “Deca su dolazila redovno na časove, i uživala u druženju i učenju. Pokazalo se koliko su deca željna ovakvih aktivnosti, kojih do sada u našem selu nije bilo. Pokrenuli smo ovu školu slikanja, jer smo želeli da proširimo svoje znanje, i druge naučimo da crtaju i slikaju. Sestra i ja smo bili jako srećni kada smo ovo radili. Bilo je pravo zadovoljstvo i uživanje gledati decu kako vole da crtaju, koriste boje i kreiraju prelepa dečija umetnička dela”. Pred vama su samo neki od radova polaznika ove škole – Milica Ilić, Samira Mehmeti, Filip Savić, Genton Vllehiu, Adil Zenelji, Albert Zenelji, Enis Zenelji, Leonardo Zenelji, Sabahata Zenelji i Vanesa Zenelji. Za detaljnije informacije o školi, Fariji i Bajramu Mehmetiju, posetite Internet stranicu škole.

LEPINA SHKOLLA E PIKTURËS
SHQ: Motra dhe vëllai, Farije dhe Bajram Mehmeti, filluan një shkollë pikture për fëmijë në Lepina, në oborrin e shtëpisë së tyre familjare, në vitin 2020. Ata morrën mbështetje nga Këshilli i Evropës përmes një projekti të implementuar nga GAIA. Falë Këshillit të Evropës dhe fondeve që ata u dhanë, u blenë tavolina, karrige, çadra dhe materiale pikture. Ata mblodhën fëmijë nga komunitete të ndryshme dhe i njoftuab me teknikat e pikturës. Qëllimi ishte identifikimi i fëmijëve të talentuar dhe ndihma ndaj tyre për të zotëruar këto teknika, por gjithashtu që fëmijët të shoqëroheshin, të krijonin miqësi të reja: “Fëmijët vinin rregullisht në klasa dhe kënaqeshin duke u shoqëruar dhe mësuar. U tregua se sa të etur janë fëmijët për aktivitete të tilla, të cilat nuk kanë ekzistuar në fshatin tonë deri më tani. Ne e filluam këtë shkollë pikture sepse dëshironim të zgjeronim njohuritë tona dhe t’i mësonim të tjerët të vizatojnë dhe pikturojnë. Motra ime dhe unë ishim shumë të lumtur kur e bëmë këtë. Ishte një kënaqësi e vërtetë të shikoja fëmijët që duan të vizatojnë, të përdorin ngjyra dhe të krijojnë vepra arti të bukura për fëmijë “. Para jush janë vetëm disa nga punimet e nxënësve të kësaj shkolle – Milica Ilić, Samira Mehmeti, Filip Savić, Genton Vllehiu, Adil Zenelji, Albert Zenelji, Enis Zenelji, Leonardo Zenelji, Sabahata Zenelji dhe Vanesa Zenelji. Për informata më të hollësishme rreth shkollës, Farija dhe Bajram Mehmeti, vizitoni faqen e shkollës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *