Danijel Eminović

SRP: Kao veoma mali pokazivao je veliko interesovanje za muziku. Među njegovim prvim igračkama bio je i jedan sintisajzer. Kada je napunio devet godina, roditelji su ga upisali u muzičku školu. Danijel je trenutno 4. razred niže muzičke škole Stevan Mokranjac u Lapljem Selu. Voli svu vrstu muzike, svira sve što prija njegovom uhu, ali mu je ipak najdraža klasična. Nedavno je na međunarodnom takmičenju u Smederevskoj Palanci osvojio prvu nagradu u svojoj klasi, kompozicijama Jozefa Hajdna i Mocarta.

SHQ: Si djalë i ri, ai tregoi interes të madh për muzikën. Ndër lodrat e tij të para ishte një sintisajzer. Kur mbushi nëntë vjeç, prindërit e regjistruan atë në shkollën e muzikës. Danijel aktualisht është në klasën e 4-të të shkollës së ulët të muzikës Stevan Mokranjac në Laplje Selo. Atij i pëlqejnë të gjitha llojet e muzikës, ai luan gjithçka që i pëlqen veshit të tij, por e preferuara e tij është muzika klasike. Ai së fundmi fitoi çmimin e parë në klasën e tij në konkursin ndërkombëtar në Smederevska Palanka, me kompozime nga Josef Haydn dhe Mozart

ENG: Danijel showed great interest in music from an early age. A synthesizer was one of his first toys. When he turned nine, his parents enrolled him in music school. Danijel is currently attending the 4th grade of the Stevan Mokranjac music school in Laplje Selo. He loves all kinds of music and plays everything pleasing to his ear, but classical music remains his favorite. He recently won the first prize in his class at the international competition held in Smederevska Palanka, with compositions by Joseph Haydn and Mozart.

Danijel Eminović – Mozart – Rondo Alla Turca (Turkish March) – YouTube

Danijel Eminović – Sonata u D-duru – YouTube

Danijel Eminović – Đelem, đelem – improvizacija – YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *