Aleksandar Glibetić

SRP: Aleksandar Glibetić je rođen 1995, u Kraljevu. Završio je umetničku školu u Čačku 2014. i iste godine upisuje Fakultet umetnosti u Mitrovici na odseku za vajarstvo, u klasi prof. Peka Nikčevića. Trenutno je student master studija na tom odseku. Aktivno se bavi strit artom. Stvara i digitalno i iza sebe ima tri samostalne izložbe od kojih su dve virtuelne. Učestvovao na više strit art festivala i likovnih kolonija.

SHQ: Aleksandar Glibetić lindi më 1995, në Kraljevë. Ai u diplomua në shkollën e artit në Çaçak në vitin 2014 dhe në të njëjtin vit u regjistrua në Fakultetin e Arteve në Mitrovicë në Departamentin e Skulpturës, në klasën e prof. Peko Nikçeviq. Ai aktualisht është student në shkallën master në po të njejtin departament. Ai është i përfshirë në mënyrë aktive me artin e rrugës. Ai krijon edhe në mënyrë dixhitale dhe ka tre ekspozita individuale pas tij, dy prej të cilave janë virtuale. Morri pjesë në disa festivale të artit rrugor dhe kolonive të artit.

ENG: Aleksandar Glibetić was born in 1995 in Kraljevo. He graduated from an arts high school in Čačak in 2014. In the same year, he enrolled at the Faculty of Arts in Mitrovica in the Department of Sculpture, class of Professor Peko Nikčević. He is currently attending the master’s program in the same department. In addition to actively making street art, he is also a digital artist. Aleksandar has had three solo exhibitions, two of which were virtual exhibitions. He participated in several street art festivals and art colonies.

Date:
Category: