Anđela Radenković

SRP: Rođena je 10. januara 1996. godine u Grabovcu nadomak Zvečana. Osnovnu školu završila je u Zvečanu, gde je završila i srednju školu (laboratorijski tehničar). Osnovne akademske studije, odsek slikarstvo u klasi Petra Đuze završila je 2018, a potom i master studije na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Ima jednu samostalnu izložbu (“Dajem ono što ne posedujem”, Kosovska Mitrovica, 2019). Učestvovala na više kolektivnih izložbi. Učesnik na likovnoj koloniji “Vidovdan 2020” u Gračanici i na likovnoj koloniji “Mladen Popović” u Kosovskoj Mitrovici.

SHQ: Lindi më 10 janar 1996 në Grabovac afër Zveçanit. Shkollën fillore e kreu në Zveçan, ku edhe mbaroi shkollën e mesme (teknik laboratori). Ajo përfundoi studimet e saj akademike, departamenti i pikturës në klasën e Petra Đuze, në vitin 2018 në Fakultetin e Arteve, Universiteti i Prishtinës, me seli të përkohshme në Mitrovicën Veriore dhe Zveçan.
Ajo ka një ekspozitë vetjake (“Unë jap atë që nuk kam”, Mitrovica Veriore, 2019). Ajo ka marrë pjesë në disa ekspozita kolektive. Pjesëmarrëse në koloninë e artit “Vidovdan 2020” në Graçanicë dhe në koloninë e artit “Mladen Popovic” në Mitrovicën Veriore.

ENG: Was born on January 10, 1996 in Grabovac, near Zvečan. She attended elementary school and medical high school (laboratory technician) in Zvečan. Andjela obtained an undergraduate degree in Painting in 2018, in the class of Petar Djuza, at the Faculty of Arts, University of Priština, with a temporary seat in North Mitrovica and Zvečan, as well as a master’s degree. She has had one solo exhibition (“I give what I don’t own,” North Mitrovica, 2019). She participated in several collective exhibitions. Andjela was also involved with the art colonies “Vidovdan 2020” in Gračanica and “Mladen Popović” in North Mitrovica.

Date:
Category: