Anđela Ranković

SRP: Moje ime je Anđela Ranković, rođena sam 29.09.2001. godine u Vranju. Student sam prve godine Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, smer vajarstvo. Bila sam član Likovne radionice pri Narodnom univerzitetu u Vranju dve godine, sa kojom sam imala dve grupne izložbe i učestvovala u dečijoj Likovnoj koloniji. Trenutno živim i stvaram u Zvečanu.

SHQ: Emri im është Andjela Rankovic, unë kam lindur më 29 shtator 2001. në Vranjë. Unë jam studente e vitit të parë në Fakultetin e Arteve në Mitrovicë, drejtimi skulpturë. Unë isha anëtare i Workshopit të Artit në Universitetin Kombëtar në Vranje për dy vjet, me të cilin kisha dy ekspozita grupore dhe morra pjesë në Koloninë e Arteve për Fëmijë. Tani jetoj dhe punoj në Zveçan.

ENG: My name is Andjela Ranković, I was born on September 29, 2001, in Vranje. I am a freshman at the Faculty of Arts in North Mitrovica, department of sculpture. For two years, I was a member of the Art Workshop at the National University in Vranje, where I participated in two group exhibitions and the Children’s Art Colony. I currently live and create in Zvečan.

 

Date:
Category: