Boban Savić

SRP: Rođen u Prištini 19.11.1968. Završio srednju ekonomsko trgovačku školu, a slikanjem se bavi od ranih tinejdžerskih dana. Tehnikom ulje na platnu/dasci se bavio dugi niz godina, ali želja za stvaranjem, istraživanjem ga je vodila ka ostalim tehnikama,stilovima… Tako da je hteo da se oproba i sa pirografijom (gorenjem drveta-burning wood) kojom i sada povremeno radi. Trenutno je zaokupljen tehnikom akril na platnu, drvetu,papiru, kao i izlivanjem (pouring flow technique). Teme kojima se Boban bavi su raznovrsne. Nije se zadržavao na pejzažima, ni portretima, već je inspiraciju trazio svugde i u svačemu. Njegovi radovi (u spomenutim tehnikama) se nalaze u Italiji, SAD-u, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, kao i u Etiopiji.

SHQ: Boban Savic lindi në Prishtinë më 19 nëntor 1968. Ai u diplomua në Shkollën e Ekonomisë dhe Tregtisë dhe ka pikturuar që nga ditët e hershme të adoleshencës. Ai praktikoi teknikën e vajit në kanvas për shumë vite, por dëshira e tij për të krijuar dhe eksploruar e çoi atë drejt teknikave dhe stileve të tjera. Ai gjithashtu testoi dorën e tij në pirografi (teknika e djegies së drurit), të cilën ende e praktikon herë pas here. Ai aktualisht është i zënë me teknikën akrilike në kanavas, dru, letër, si dhe teknikën e derdhjes së rrjedhës (pouring flow technique). Temat me të cilat ai merret janë të ndryshme. Ai nuk u ndal në peizazhe apo portrete, por ai kërkonte frymëzim kudo dhe në gjithçka. Punimet e tij (në teknikat e përmendura) gjenden në Itali, SHBA, Gjermani, Britani të Madhe, si dhe në Etiopi.

ENG: Boban Savić was born on November 19th, 1968 in Priština. He attended the Vocational School of Economics and Trade and has been painting since he was a teenager. He used the oil on canvas/wood technique for many years, but his desire to create and explore led him to other techniques and styles. He also dabbled in pyrography (wood burning technique), which he still tinkers with occasionally. He is currently keeping busy with acrylics on canvas, wood, paper, as well as pouring paint technique. Boban deals with a diverse variety of topics. He did not focus on landscapes or portraits for too long, instead, as he points out, he sought inspiration everywhere and in everything. His works (in the above mentioned techniques) can be found in Italy, the USA, Germany, Great Britain, as well as Ethiopia.

 

Date:
Category: