Demir Pepić

SRP: Demir Pepić je rođen u Rožajama 1987. Godine. Osnovnu školu završava u rodnim Rožajama, zatim srednju Medicinsku školu u Beranama i Medicinski fakultet, odsjek Stomatologija u Kosovskoj Mitrovici.

Fotografijom se bavi poslednjih sedam godina, s tim da poslednje dve beleži jako zapažene uspehe i privlači pažnju ljudi svojim pejzažnim i portretnim fotografijama. Pobednik je nekoliko foto konkursa.

Svoje radove je predstavljao uglavnom putem platforma društvenih mreža gdje je zadobio nekoliko priznanja od “Canon Srbija” i “Canon Hrvatska” te brojne poklonike umetničke fotografije. Prvu samostalnu izložbu imao je tokom prošle godine u Mitrovici.

SHQ: Demir Pepić lindi në Rozhaj në vitin 1987. Ai përfundoi shkollën fillore në vendlindjen e tij Rozhaje, shkollën e mesme të mjekësisë në Berane, dhe pastaj u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë, në Departamentin e Stomatologjisë në Mitrovicë.

Ai është marrë me fotografi për shtatë vitet e fundit, ndërsa dy të fundit ka shënuar suksese të dukshme dhe ka tërhequr vëmendjen e njerëzve me peisazhin dhe fotografitë e tij në formë portreti. Êshtë fitues i disa konkurseve fotografike. Ai prezantoi punimet e tij kryesisht në rrjetet sociale, ku fitoi disa çmime nga Canon Serbia dhe Canon Kroacia, si dhe adhurues të shumtë të fotografisë artistike. Ekspozitën e tij të parë vetjake ai e pati vitin e kaluar në Mitrovicë.

ENG:

Demir Pepić was born in Rožaje in 1987. He attended primary school in Rožaje, secondary medical school in Berane. He studies dentistry at the Faculty of Medicine in North Mitrovica.

He has been pursuing photography for the last seven years. In the last two years, he succeeded in achieving his most notable accomplishments, attracting people’s attention with his landscape and portrait photographs. Demir has won several photo contests. He mostly shares his photographs on social networks, where he won several awards from Canon Serbia and Canon Croatia, garnering the attention of numerous fans of art photography. He had his first solo exhibition in North Mitrovica last year.

 

Date:
Category: