Dragana Milić

SRP: Moje ime je Dragana Milić. Svoj odnos sa muzikom mogu da opišem kao “ljubav na prvi zvuk” jer sam je zavolela istog trenutka kada sam odsvirala i otpevala svoju prvu notu, a to je bilo u ranoj mladosti. Završila sam osnovnu i srednju muzičku školu „Miodrag Vasiljević“ u Mitrovici, a osnovne studije sam završila na Fakultetu umetnosti Priština – Zvečan gde sam nastavila master studije na odseku za muzičku pedagogiju. Učestvovala sam na mnogim festivalima što kao učenik muzičke škole, član crkvenog hora, tako i sa pevačkim grupama i bendovima čiji sam, takođe, član. Pevanje je moja najveća ljubav, ali osim toga volim i da komponujem klavirsku muziku koju ćete imati prilike da čujete. Svoju inspiraciju pronalazim, pre svega, u ljubavi, bila ona između momka i devojke, sestre i brata, majke i deteta, čoveka prema prirodi. Svojim kompozicijama želim da na trenutak dotaknem srce onoga ko ih sluša, da bar na sekund zastane i oseti onu ljubav koju sam pažljivo utkala u svaku odsviranu notu.

SHQ: Emri im është Dragana Milic. Unë mund ta përshkruaj marrëdhënien time me muzikën si “dashuri në tingull të parë”, sepse unë u dashurova me të në momentin që luaja dhe këndoja notën time të parë, dhe kjo ishte në rininë time të hershme. Kam mbaruar shkollën fillore të muzikës dhe të mesme “Miodrag Vasiljevic” në Mitrovicë, dhe fakultetin e kam mbaruar në Fakultetin e Arteve Prishtinë – Zveçan, ku kam vazhduar studimet master në Departamentin e Pedagogjisë së Muzikës. Kam marrë pjesë në shumë festivale, si studente e shkollës muzikore, anëtarr e korit të kishës, poashtu edhe me grupe këngësh dhe grupe e të cilave edhe unë jam anëtare. Të kënduarit është dashuria ime më e madhe, por gjithashtu më pëlqen të krijoj muzikë në piano që do të keni mundësinë ta dëgjoni. Frymëzimin tim, mbi të gjitha, e gjej te dashuria, qoftë midis një djali dhe një vajze, një motre dhe një vëllai, një nënë dhe një fëmijë, një burri nga natyra. Me kompozimet e mia, dua të prek zemrën e atij që e dëgjon qoftë për një moment, të ndalet së paku për një sekondë dhe të ndiej dashurinë që unë e përcjellë me kujdes në çdo notë të luajtur.

ENG: My name is Dragana Milić. My relationship with music can be best described as ‘love at first sound’ because I fell in love with it the moment I played and sang my very first note, and that was in my early youth. I attended primary and secondary music school “Miodrag Vasiljević” in North Mitrovica. I completed my undergraduate studies at the Faculty of Arts Priština – Zvecan, where I also pursued a master’s degree in Music Pedagogy. I participated in numerous festivals, both as a student of a music school, a member of the church choir, and a member of groups and bands. Singing is my greatest love, however, I also like to compose piano music you will have the opportunity to listen to. I find my inspiration, above all, in love, be it love between a boy and a girl, a sister and a brother, a mother and a child, or a man’s love of nature. Through my compositions, I want to touch the hearts of those who listen to them – at least for a moment, to make them stop beating for a second and experience the love that I carefully weaved into every note.

Date:
Category: