Anđela Jordanović

SRP: Jordanović Anđela, rođena 14.02.1998. godine u Gnjilanu. Pohađala sam osnovnu muzičku i završila Gimnaziju društveno-jezički smer u Кosovskoj Кamenici. Diplomirala na Fakultetu umetnosti u Кosovskoj Mitrovici, na grafičkom odseku. Izlagala sam na više grupnih izložbi, učesnica par likovnih kolonija. Dobitnica sam prve nagrade za sliku na Eko art festivalu u Кosovskoj Mitrovici 2018. godine. Živim i stvaram na prostoru Кosova i Metohije. Trenutno sam na master studijama u Кosovskoj Mitrovici.

SHQ: Jordanović Anđela, e lindur më 14 shkurt 1998. në Gjilan. Kam ndjekur shkollën fillore të muzikës dhe kam mbaruar gjimnazin, drejtimi shoqëror-gjuhësor në Kamenicë. U diplomua në Fakultetin e Arteve në Mitrovicën Veriore në departamentin e grafikës. Unë kam marrë pjesë në disa ekspozita grupore, dhe isha pjesëmarrëse në disa koloni arti. Unë jam fituese e çmimit të parë për pikturë në Eco Art Festival në Mitrovicaën në 2018. Unë jetoj dhe krijoj në Kosovë. Tani jam në studime master në Mitrovicën Veriore.

ENG: My name is Jordanović Andjela. I was born on February 14, 1998, in Gnjilane. I took music classes and graduated from grammar school in Kosovska Kamenica, and I have a graphic design degree from the Faculty of Arts in North Mitrovica. I participated in several group exhibitions and a couple of art colonies. In 2018, I won the first prize for a painting at the Eco Art Festival in North Mitrovica. I live and create in Kosovo and I am currently pursuing a master’s degree in North Mitrovica.

Date:
Category: