Leopard Cana

SHQ: Lindur në Mitrovicë  1977. Ilustrator profesionist dhe krijues me mbi 15 vjet përvojë. Shkathtësi në menaxhimin e projekteve krijuese dhe marrëdhëniet me klientët. Ai ka ilustruar mbi 50 libra për fëmijë dhe libra shkollë per ciklin fillor, postera për ngjarje të ndryshme dhe piktura dixhitale me mbi 1200 ilustrime. Njohuri dhe përvojë te gjatë në marketing dhe promovim.

SRP: Rođen je 1977. u Mitrovici. Profesionalni ilustrator i dizajner, sa više od 15 godina iskustva. Poseduje iskustvo u vođenju kreativnih projekata i odnosa sa klijentima. Ilustrovao je preko 50 dečijih knjiga i udžbenika za osnovnu školu, postere za razne događaje i digitalne slike sa preko 1.200 ilustracija. Poseduje znanje i dugo iskustvo u polju marketinga.

ENG: Born in Mitrovica 1977. Professional illustrator and creative designer with over 15 years of experience. Skills in managing creative projects and customer relationships. He has illustrated over 50 children’s books and elementary graded school books, posters for various events and digital paintings with over 1200 illustrations. Knowledge and long experience in marketing and promotion.

Date:
Category: