Vuk Vujović

SRP: Rođen 11.01.2001. godine u Beranama. Završio srednju Medicinsku školu u Beranama. Student druge godine slikarstva na Fakultetu Umetnosti u Кosovskoj Mitrovici.Inspiraciju pronalazim u proučavanju radova starih majstora.

SHQ: I lindur më 11 janar 2001, në Berane. Ai u diplomua nga Shkolla e Mesme Mjekësore në Berane. Student i vitit të dytë i pikturës në Fakultetin e Arteve në Mitrovicën. Frymëzimin e gjej në studimin e veprave të mjeshtërve të vjetër.

ENG: Was born on January 11, 2001, in Berane. He graduated from the Medical High School in Berane. Vuk is a second-year painting student at the Faculty of Arts in North Mitrovica. I find inspiration in studying the works of art of old masters.

 

 

Date:
Category: